Jogi nyilatkozat

Nyilatkozat:

A jelen honlapot (“Honlap”) látogató felhasználók, azt a saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Solfex Pro Kft. (1113 Budapest Elek u. 26. 1/1) továbbiakban Üzemletető, bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

Információk:

Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

Szerzői jogok:

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Üzemletető jogosult.

Hivatkozások/linkek:

Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az Üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.

Felelősség:

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat. Üzemeltető nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért. Üzemeltető nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Google Analytics

A weboldal Google Analytics-szel, a Google Inc. ('Google') webes elemzési szolgáltatásával működik. A Google Analytics úgynevezett 'sütiket', szöveges fájlokat használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A süti által létrehozott honlap használati információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Egyesült Államokban található szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat ahhoz használja, hogy a weboldal használatát kiértékelje, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről a weboldal üzemeltetője számára, és további, a honlap használatával és az internet-használattal kapcsolatos szolgáltatásokat kínál. A Google adott esetben ezeket az információkat harmadik felek részére is továbbadja, amennyiben erre vonatkozóan törvényi kötelezettsége van, vagy amennyiben harmadik felek az adatokat a Google megbízásából feldolgozzák. A Google semmiképpen sem hozza összefüggésbe az Ön IP-címét a Google egyéb adataival. A sütik telepítését a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben esetlegesen a honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A honlap használatával Ön kijelenti, hogy a begyűjtött adatok Google általi, fent leírt módon és célra történő feldolgozásával egyetért.